รับติดตั้งระบบ Plasmacluster ในแอร์ โรงแรม, โรงพยาบาล, ห้องผู้ป่วยโรงพยาบาล, ห้องประชุม รร., ทางเดิน รพ.

รับติดตั้ง Plasmacluster ระบบจำกัดเชื้อโรค ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในโรงแรม, โรงพยาบาล, รับล้างท่อแอร์, ท่อดักส์ ด้วยหุ่นยนต์, รับล้างท่อแอร์ โรงแรม, รับล้างท่อดักส์ โรงบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *