ติดตั้งระบบ Plasmacluster โรงแรม Imperial

ติดตั้งระบบ Plasmacluster โรงแรม Imperial

รับติดตั้งระบบ Plasmacluster ในแอร์ โรงแรม, โรงพยาบาล, ห้องผู้ป่วยโรงพยาบาล, ห้องประชุม รร., ทางเดิน รพ.

รับติดตั้ง Plasmacluster ระบบจำกัดเชื้อโรค ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในโรงแรม, โรงพยาบาล, รับล้างท่อแอร์, ท่อดักส์ ด้วยหุ่นยนต์, รับล้างท่อแอร์ โรงแรม, รับล้างท่อดักส์ โรงบาล