รับล่างท่อแอร์, ท่อลมแอร์, ท่อดักส์ ด้วยหุ่นยนต์ อัจฉริยะ

Robot Cleaning System​ - การล้างแอร์ ด้วยหุ่นยนต์

การล้างแอร์ดักส์ ด้วยหุ่นยนต์ สามารถล้างท่อลม ท่อดักส์ จะทำให้ไม่มีสิ่งสกปรกตกค้างในท่อ และทำให้ลมแอร์สะอาด ส่งผลให้แอร์ AHU ไม่ต้องทำงานหนัก ประหยัดค่าไฟ และไม่ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ

Airvenger มีระบบการทำงานด้วย Robot Cleaning System

1 Preinspection

ขั้นตอนตรวจสอบพื้นที่ ด้วย กล้องทางไกล เพื่อตรวจสอบท่อลม สร้างรายงานให้ผู้บริหาร ใช้ในการตัดสินใจก่อนทำวางแผนการล้าง

2.Robot cleaning หุ่นยนตร์

หุ่นยนต์ล้างแอร์ สามารถ ล้างช่องแอร์ดักส์ได้ทั้งแนวนอน และท่อแอร์แนวตั้ง สร้างความมั่นใจว่า การเข้าล้างช่องแอร์ ท่อแอร์ ได้มีประสิทธิภาพกว่าการล้างทั่วไป  อีกทั้งระบบดูดสิ่งสกปรกที่มีมาด้วยในบริการล้างแอร์ ทำให้การล้างแอร์ปลอดเชื้อโรค ไม่ทำให้ฝุ่น กระจัดกระจาย ขณะทำการล้างแอร์

3.Advance checking

การตรวจสอบขั้นสูงนั้น เราจะทำการวัด ระบบการทำงานของเครื่อง ค่ากระแสและพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ช่วยให้การใช้งานแอร์ได้ต่อเนื่อง ไม่ติดขัด