ระบบจำกัดเชื้อโรค Plasmacluster โรงพยาบาล

Plasmacluster ระบบจำกัดเชื้อโรค ในระบบแอร์

ระบบทำความสะอาด แบบ Plasmacluster  ทำงานโดย การปล่อยอนุภาคความเข้มข้นสูง ออกมาสู่ในอากาศ เพื่อทำความสะอาด โดยเป็นอนุภาคไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า ไอออน (Ion) โดยการปล่อยนั้นจะมีทั้ง ประจุไฟฟ้าบวก (H+) และ ประจุไฟฟ้าลบ (OZ-) สลับสับเปลี่ยนกันไป ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่มีอยู่ในธรรมชาติ เข้าไปในอากาศพร้อมๆ กัน เพื่อเป็นทำลายผนังของเซลล์เชื้อรา (Mold) ไวรัส (Virus) และ แบคทีเรีย (Bacteria) ส่งผลทำให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์

เพื่อให้เหมาะสมกับการทำความสะอาดในพื้นที่กว้าง พื้นที่สาธารณะ ตึกอาคาร ออฟฟิศ ร้านค้า โดย Airvenger จึงเลือกใช้ระบบที่มีความเข้มสูงกว่าระบบทั่วไปที่ใช้ในบ้าน

ประสิทธิภาพ ของระบบ Plasmacluster

SUCCESS PROJECT

ติดตั้งระบบ Plasmacluaster โรงแรม Swissotel

Plasmacluster Installation
Swissotel Nankai, Japan

ติดตั้ง ระบบ Plasmacluster(by PCI7000) ภายในห้องพักของโรงแรม Swissotel Nankai, Japan เพื่อ ป้องกัน ฝุ่นในอากาศ, เชื้อไวรัส และ แบคทีเรีย

รับติดตั้ง Plasmacluster ห้องพักโรงแรม, โรงพยาบาล, ห้องประชุม

Plasmacluster Installation
Sekisui House Condo, China

ติดตั้ง ระบบ Plasmacluster(by PCI7000) ภายในห้องพักคอนโด Sekisui House Condo, China ที่ป้องกันกลิ่นภายในห้อง เช่น กลิ่นบุหรี่, กลิ่นขยะ หรือ กลิ่นอาหารตกค้างภายในห้อง 

รับติดตั้งระบบ Plasmacluster ในแอร์ โรงแรม, โรงพยาบาล, ห้องผู้ป่วยโรงพยาบาล, ห้องประชุม รร., ทางเดิน รพ.

Plasmacluster Installation
Imperial Hotel, Japan

ติดตั้ง ระบบ Plasmacluster(by PCI7000) ภายในโรงแรม Imperial Hotel, Japan ช่วยประหยัดไฟ ห้องพัก, ห้องโถง หรือ ห้องประชุมขนาดใหญ่ ในโรงแรม