บริการล้างแอร์ บริษัท ALUCON (6)

บริการล้างแอร์ บริษัท ALUCON (6)

ทีมงาน Airvenger บริการล้างแอร์ บริษัท, โรงงาน ด้วยสัญญารายปี

ทีมงานมืออาชีพ Airvenger บริการล้างแอร์ ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ทำความสะอาดท่อดักส์ Robot Cleaning จำกัดเชื้อโรคภายในช่องแอร์ด้วย Sharp Plasmaclustter