ทีมงาน Airvenger บริการล้างแอร์ บริษัท, โรงงาน ด้วยสัญญารายปี

ทีมงานมืออาชีพ Airvenger บริการล้างแอร์ ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ทำความสะอาดท่อดักส์ Robot Cleaning จำกัดเชื้อโรคภายในช่องแอร์ด้วย Sharp Plasmaclustter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *