รับล้างท่อดักส์, รับล่างท่อแอร์, รับติดตั้งระบบ Plasmacluster จำกัดเชื้อโรค ฝุ่นในอากาศ

SERVICE PRICE

ชนิดแอร์รูปภาพขนาด BTUแบบทำสัญญาไม่ทำสัญญาSAVE > 11%
Wall Type
ล้างแอร์ติดผนัง
ALL BTU580680 15%
Ceiling Type
ล้างแอร์แขวน - ตั้งพื้น
9,000 - 36,0001,0001,20014%
36,001 - 60,0001,2001,40011%
Floor Type
ล้างแอร์ตั้งพื้น
ALL1,2001,40014%
Cassette Type
ล้างแอร์ฝั่งฝ้า สี่ทิศทาง
ALL1,1001,30014%
CONSEAL
ล้างระบบแอร์
ไม่เกิน 60,000 BTU1,5002,00019%
เกิน 60,000 BTU2,2002,700
Robot Duct Cleaning
ล้างท่อแอร์
1 sqm.150-20025020-40%
Plasmasclutter Installation
ติดตั้งระบบฆ่าเชื้อ
1 room / <50 sqm.5,0005,000
Wall Type / ล้างแอร์ติดผนัง
BTUทำสัญญาไม่ทำสัญญาประหยัด
ALL58068015%
Celing Type / ล้างแอร์ แขวน-ตั้งพื้น
BTUทำสัญญาไม่ทำสัญญาประหยัด
9,000 - 36,0001,0001,20014%
36,001 - 60,0001,2001,40011%
Floor Type / ล้างแอร์ตู้ตั้งพื้น
BTUทำสัญญาไม่ทำสัญญาประหยัด
ALL1,2001,40014%
Cassette Type / ล้างแอร์ฝั่งฝ้า สี่ทิศทาง
BTUทำสัญญาไม่ทำสัญญาประหยัด
ALL1,1001,30014%
CONSEAL / ล้างระบบแอร์
BTUทำสัญญาไม่ทำสัญญาประหยัด
ไม่เกิน 60,000 BTU1,5002,00019%
เกิน 60,000 BTU2,2002,700
Robot Duct Cleaning / ล้างท่อแอร์
BTUทำสัญญาไม่ทำสัญญาประหยัด
1 sqm.150-20025020-40%
Plasmasclutter Installation / ติดตั้งระบบฆ่าเชื้อ
BTUทำสัญญาไม่ทำสัญญาประหยัด
1 room / <50 sqm.5,0005,000

*ราคาอาจจะเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับประเมินจากหน้างาน​

เงื่อนไขการบริการและการรับประกัน

1. รับประกันความเสียหายจากการล้างแอร์ เป็นระยะเวลา 30 วัน **ฟรีค่าแรงค่าอะไหล่กรณีเกิดความเสียหาย

2. กรณีเสียเพิ่มเติม ต้องซ่อมหรือน้ำยารั่ว ทางบริษัทฯ จะทำการเสนอราคา ก่อนเข้างาน  โดยลูกค้าต้องชำระ 50% ก่อนทำการบริการ หรือค่ามัดจำ ตามที่ได้ตกลงกัน

3. ตลอดระยะเวลาในสัญญาการล้างแอร์รายปี ถ้าเกิดกรณีเครื่องมีปัญหา ลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการได้เสมอ / ถ้ากรณีเสีย ทางบริษัทจะเสนอราคาค่าซ่อมให้ลูกค้าทราบก่อบทำการซ่อม

4. การล้างแอร์ จะล้างในพื้นที่ไม่สูง (ไม่เกิน 3 เมตร)และเสี่ยงภัย กรณีต้องมีนั่งร้านหรืออุปกรณ์เสริม จะแจ้งลูกค้าก่อนดำเนินการ

5. การเข้าบริการล้างแอร์บริษัทฯ จะมีการนัดล่วงหน้าประมาณ 7 วัน ตามรอบเวลา เช่น 6 เดือนครั้ง

6. การล้างแอร์แบบ AHU ต้องมีการประเมินหน้างาน และคิดอุปกรณ์ safty ตามมาตรฐานโรงงาน

7. การล้างแอร์ด้วย Robot cleaning ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน ต้องมีการ preinspection ก่อนทำการล้างและเสนอราคา

8. การติดตั้งระบบฆ่าเชื้อ Sharp Plasmacluster แบบอุตสหกรรม เป็นราคาแบบห้อง studio ระบบเดินสายลอย

สิทธิประโยชน์จากการทำสัญญา