AHU (Air Handling Unit) เป็นส่วนประกอบหลักของระบบ HVAC (การทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ) ที่มีหน้าที่ในการหมุนเวียนและปรับอากาศภายในอาคาร ทำงานโดยรับอากาศจากภายนอก ปรับอากาศ และกระจายไปทั่วอาคาร นี่คือรายละเอียดของวิธีการทำงานของ AHU

Air Handling Unit ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นกล่องโลหะขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยพัดลม (Blower) คอยล์เย็น ฟิลเตอร์ ท่อลดเสียง และแดมเปอร์หรือบานปรับเป็นหลัก AHU จะต้องติดตั้งระบบท่อลมที่จะส่งอากาศที่ปรับแล้วกระจายไปตามจุดต่าง ๆ ของอาคาร มักใช้ตามห้องโถงขนาดใหญ่ เช่นล็อบบี้โรงแรม อาคารสำนักงาน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า

อากาศเข้า

AHU ดึงอากาศภายนอกจากสิ่งแวดล้อมผ่านช่องลมเข้าหรือท่อลม อากาศนี้อาจเป็นส่วนผสมของอากาศบริสุทธิ์ภายนอกและอากาศหมุนเวียนภายในอาคาร ขึ้นอยู่กับการออกแบบและข้อกำหนดของระบบ

การกรอง

อากาศที่เข้ามาจะผ่านตัวกรองภายใน AHU เพื่อกำจัดฝุ่น ละอองเกสร สารก่อภูมิแพ้ และฝุ่นละอองอื่นๆ ตัวกรองช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารโดยการดักจับสารปนเปื้อนและป้องกันไม่ให้เข้าสู่อาคาร

เครื่องปรับอากาศ

อากาศผ่านกระบวนการปรับสภาพต่างๆ เพื่อปรับอุณหภูมิ ความชื้น และระดับความสะอาด:

การทำความร้อน

 ในช่วงที่อากาศหนาวเย็น AHU สามารถรวมองค์ประกอบความร้อน เช่น หัวเตาแก๊สหรือขดลวดไฟฟ้า เพื่อทำให้อากาศอุ่นขึ้นก่อนที่จะกระจายออกไป

การทำความเย็น

ในสภาพอากาศที่อบอุ่น AHU จะมีกลไกการทำความเย็น ซึ่งโดยปกติจะเป็นระบบทำความเย็นหรือคอยล์น้ำเย็น เพื่อลดอุณหภูมิของอากาศ

การทำความชื้นและการลดความชื้น

เพื่อควบคุมระดับความชื้น AHU อาจรวมเครื่องทำความชื้นหรือเครื่องลดความชื้นเพื่อเพิ่มหรือขจัดความชื้นออกจากอากาศตามลำดับ

การผสม

ในบางกรณี AHU สามารถผสมอากาศภายนอกที่เข้ามากับอากาศหมุนเวียนภายในอาคารเพื่อให้ได้อุณหภูมิและความชื้นที่ต้องการ

การทำงานของพัดลม

AHU มีพัดลมหรือเครื่องเป่าลมที่หมุนเวียนอากาศปรับอากาศภายในระบบ พัดลมจะดึงอากาศผ่านตัวกรอง ดันผ่านองค์ประกอบความร้อนหรือความเย็น จากนั้นจึงขับเคลื่อนอากาศเข้าไปในท่อเพื่อกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ของอาคาร

ท่อและการกระจาย

เครื่องปรับอากาศถูกขนส่งผ่านเครือข่ายท่อที่กระจายไปยังห้องหรือโซนต่างๆ ภายในอาคาร แดมเปอร์และกลไกควบคุมการไหลของอากาศภายในท่อช่วยควบคุมปริมาณอากาศที่ส่งไปยังแต่ละพื้นที่

การระบายอากาศและไอเสีย

AHU ยังอำนวยความสะดวกในการระบายอากาศโดยการนำอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้าสู่อาคารจำนวนหนึ่งเพื่อรักษาคุณภาพอากาศ อาจรวมแดมเปอร์หรือส่วนควบคุมเพื่อควบคุมอัตราส่วนของอากาศบริสุทธิ์ต่ออากาศหมุนเวียน นอกจากนี้ AHU ยังรองรับระบบไอเสียเพื่อกำจัดอากาศที่เหม็นอับออกจากพื้นที่เฉพาะ เช่น ห้องน้ำหรือห้องครัว

การควบคุมและเซ็นเซอร์

โดยทั่วไปแล้ว AHU จะทำงานร่วมกับระบบควบคุมที่ตรวจสอบและปรับพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ เซ็นเซอร์ภายใน AHU จะส่งข้อเสนอแนะไปยังระบบควบคุม ทำให้สามารถรักษาสภาพแวดล้อมที่ต้องการได้

โดยรวมแล้ว AHU มีบทบาทสำคัญในการปรับสภาพและกระจายอากาศภายในอาคาร ให้ความสะดวกสบาย การระบายอากาศ และปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร สามารถปรับแต่งการทำงานของมันได้ตามความต้องการเฉพาะของอาคารและผู้อยู่อาศัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *