รับล้างท่อแอร์, ท่อดักส์, รับติดตั้งระบบ Plasmacluster จำกัดเชื้อโรค ฝุ่นในอากาศ

รับล้างท่อแอร์, ท่อดักส์, รับติดตั้งระบบ Plasmacluster จำกัดเชื้อโรค ฝุ่นในอากาศ

รับล้างท่อดักส์, รับล่างท่อแอร์, รับติดตั้งระบบ Plasmacluster จำกัดเชื้อโรค ฝุ่นในอากาศ

รับติดตั้ง ระบบพาสม่า จำกัดเชื้อโรคในอากาศโรงแรม, บริการทำความสะอาดท่อแอร์ อาคารสูง, รับทำความสะอาดแอร์ AHU โรงงาน, ทำความสะอาดแอร์ AHU โรงพยาบาล, รับล้างแอร์โรงบาล ด้วยหุ่นยนต์, ติดตั้งพาสม่า จำกัดเชื้อโรค โรงแรม, ติดตั้งระบบ Plasmacluster จำกัดกลิ่นห้องพักโรงแรม, รับทำความสะอาดท่อดักส์ อาคารสูง