รับติดตั้ง Plasmacluster ห้องพักโรงแรม, โรงพยาบาล, ห้องประชุม

รับติดตั้งระบบแอร์จำกัดเชื้อโรค Plasmacluster โรงแรม, โรงพยาบาล ป้องกัดฝุ่น เชื้อโรค ภายในอาคาร โรงพยาบาล, ห้องหักโรงแรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *