ติดตั้ง Plasmacluster ให้ห้องพัก Sekisui-House

ติดตั้ง Plasmacluster ให้ห้องพัก Sekisui-House

รับติดตั้ง Plasmacluster ห้องพักโรงแรม, โรงพยาบาล, ห้องประชุม

รับติดตั้งระบบแอร์จำกัดเชื้อโรค Plasmacluster โรงแรม, โรงพยาบาล ป้องกัดฝุ่น เชื้อโรค ภายในอาคาร โรงพยาบาล, ห้องหักโรงแรม